KÜLTÜRÜMÜZ

Savran Holding 1977 yılından bugüne kurumsal değerleri odağına almış nitelikli insan kaynağı ile sektördeki liderliğini sürdürmektedir.Savran Holding; müşteriler için fark yaratan, takımın gücüne inanan, adil ve saygılı davranan, topluma ve çevreye değer katan, normları ve kendini sürekli geliştiren insan kaynağı ile attığı her adımda başarıyı yakalamıştır.

İnsan kaynağımızın, belirlenmiş olan standartların ötesine geçmeyi hayal eden, süreçlerini geliştirmek adına sürekli gelisen ve inovasyona inananan calisanlarimizla her gun buyuyerek devam etmektedir.

İnsan Kaynakları politikamız; çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişiminde fırsat eşitliği sağlayan, iş ve özel yaşam dengesinin gözetildiği, çalışan motivasyonu ve bağlılığına önem veren bir yaklaşımla hareket etmektir.

Bu kapsamda hedefimiz nitelikli insan kaynağının kazanılması, bu kaynağın eğitim ve gelişimine katkıda bulunarak başarının ödüllendirildiği doğru kariyer planlamasının yapılmasını sağlayan sistem ve süreçleri işler kılmaktır.

Savran Holding, insan kaynağının sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından biri olduğuna inanır. Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru şekilde kullanılmasını garanti altına alır. Personeline, ayrımcı olmayan bir yaklaşımla, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt eder.

Savran Holding, tüm çalışanlarının insan onuruna uygun, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna samimi olarak inanır. Kurum içinde çalışanlar arasında ayırım yapılmasına müsaade etmez.

Savran Holding, çağdaş standartlara uygun hareket etmelerini sağlamak amacı ile başta tedarikçileri olmak üzere, tüm ilişki içinde olduğu kuruluşları olumlu yönde etkilemeye çalışır.

Türkiye’nin sahip olduğu gelenek ve kültüre duyarlı davranır. Tüm yasal düzenlemelere uygun hareket eder.

Çalışanları için, bireysel ve meslekî gelişime yönelik eğitim programları düzenler, performans yönetim sistemi ve kariyer planı uygulamalarını gerçekleştirir.

Bir şirketin en güçlü sermayesinin çalışanları olduğuna inanıyor, kariyer konusunda da tercih edilen bir kuruluş olmayı amaçlıyoruz.

logo

İŞE ALIM SÜRECİ

Kurum kültürümüze ve aradığımız niteliklere uygun olan adaylar için işe alım süreci başlatıyoruz. Bu süreç, pozisyon ve tecrübe kriterlerine göre farklılık gösterebilir.

Sektorumuzde sağlıklı bir iş ortamı oluşturuyor, personelimizin gelişimini destekliyor, adil bir ücret politikası uygulayarak her pozisyonda kalifiye personel istihdam ediyoruz.

Bir şirketin en güçlü sermayesinin çalışanları olduğuna inanıyor, kariyer konusunda da tercih edilen bir kuruluş olmayı amaçlıyoruz. Sirketimizde hem işe alım serüveninde hem de kariyer yolculuğundaki adımlarda toplumsal cinsiyet, din, dil, ırk gibi temellere dayanan herhangi bir ayrımcı muameleden kaçınıyor ve liyakata önem veriyoruz. Eşitlik ve adalet çerçevesinde süreçlerimizi tasarlarken, cinsiyet, ırk, renk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik, yaş, kıdem ya da medeni durumdan kaynaklanan her türlü ayrımcı tutumla mücadele etmek için politikalar geliştiriyoruz.

logo

ÖZLÜK HAKLARI


Çalışanlarımızın alacağı ücretleri, tecrübelerine ve unvanlarına göre belirliyoruz. Ücret artış oranlarını, her yılın Ocak ayında piyasa koşullarını baz alarak belirliyor ve uyguluyoruz.Ücret artış oranlarını belirlerken, performans değerlendirme sonuçlarını da baz alıyoruz.

Sosyal Yardımlar Evlenen personelimize evlilik yardımı, eşi ya da kendisi doğum yapan personelimize doğum yardımı yapıyoruz Yılda bir kez tüm personelimize giyim yardımı yapıyoruz.Tüm personelimize öğle yemekleri için yemek kartı temin ediyoruz. Çocuklu personelimize iki çocuğa kadar her ay, Gelir Vergisi ve SGK istisna tutarı kadar çocuk yardımı yapıyoruz. Sirketimizdeki personelimizin işe gidiş gelişlerini kolaylaştırmak için çeşitli güzergâhlara servis sağlıyoruz. İkametgâhı bu güzergâhlardan farklı olan tüm personelimize, ikametgah adresine göre değişen miktarlarda yol yardımı yapıyoruz. SGK’ya ek olarak anlaşmalı olduğumuz özel bir sigorta şirketi aracılığıyla personelimizin hastane ve muayenehane masraflarını belirli limitler dahilinde karşılıyoruz. Sağlık sigortasınıdüzenliyoruz.